تاریخ نشر: قوس ۱۵, ۱۳۹۵
خبرها / منطقه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان شد

براساس اعلام دولت ازبیکستان در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در این کشور، شوکت میرضیایف رییس جمهور موقت این کشور توانست که بعنوان رییس جمهور این کشور برگزیده شود.

۱۵۳۱۰۱۹۷_۱۳۷۰۹۸۶۹۵۹۶۰۱۵۹۹_۱۴۸۵۲۳۰۴۴۳_n

آقای میرضیایف توانسته است که بیش از ۸۸ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

در انتخابات روز گذشته، سرورعطامرادف، نریمان عمراف و خاتم جان کتمان اف سران احزاب دموکراتیک ملی تیکلانیش، عدالت و سوسیال دموکرات و حزب دموکراتیک خلق با آقای میرضیایف رقابت کردند.

آقای میرضیایف توانسته است که بیش از ۸۸ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

به دنبال درگذشت اسلام کریموف که سالها در ازبیکستان حکومت کرد، انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شد.

آقای کریمف به علت خونریزی مغزی در دوم سپتامبر درگذشت.

شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان شد

شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان شد