تاریخ نشر: قوس ۱۴, ۱۳۹۵

مسابقه سخنرانی برای دانشجویان مهاجر در ایران برگزار شد

مسابقه سخنرانی حرفه‌ای برای دانش آموزان و دانشجویان مهاجر کشور در ایران برگزار شد.

۱۵۳۰۱۱۹۰_۱۳۶۹۶۳۷۰۶۶۴۰۳۲۵۵_۱۱۷۰۳۰۸۹۹۷_n

این مسابقه از سوی موسسه رسا راه اندازی شده بود و این موسسه از سال ۱۳۹۱ تاکنون در زمینه‌ی بالا بردن توانایی دانشجویان در بخش سخنرانی و فن بیان فعالیت می‌کند.

محمد علیزاده که روانشناس است و این موسسه را بنیانگذاری کرده به خبرگزاری افق گفت: موسسه علمی و آموزشی فن بیان «رسا»، از شش سال تاکنون در شهر مشهد ایران فعالیت می‌کند و تاکنون ۶۰۰ جلسه آموزشی را برای علاقه‎مندان در چند دانشگاه ایران برگزار کرده است.

آقای علیزاده در مورد مسابقه برگزار شده گفت که در این مسابقه برعلاوه دانشجویان و دانش‌آموزان،نخبه‌گان مهاجر افغانستان از سراسر ایران شرکت کرده بودند.

سخنرانان در مراسم برگزاری این مسابقه، راه اندازی چنین برنامه‌ها را برای دانشجویان مفید ارزیابی کردند.

در این مسابقه علاقه مندان در سنین ۱۸ تا ۴۵ سال شرکت کرده بودند و در مرحله نهایی به هشت تا ده نفر مدال و جوایز اهدا شد.

مسابقه سخنرانی برای دانشجویان مهاجر در ایران برگزار شد

مسابقه سخنرانی برای دانشجویان مهاجر در ایران برگزار شد