تاریخ نشر: قوس ۱۱, ۱۳۹۵

انتقاد از استخدام دسته جمعی مشاوران ریاست جمهوری

 

از آٰغاز روی کار آمدن حکومت وحدت ملی یکی از عمده برنامه های رئیس جمهور و  رئیس اجرایی روی تعیین مشاورین متمرکز بوده است که در خیلی از موارد کابرد ندارند.

شماری از نمایندگان مجلس کشور با انتقاد از حکومت مبنی براین‌که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در استخدام مشاورین خویش اضافه رویی میکنند افزودند بسیاری از مشاورین رئیس و رئیس اجرایی براساس خویشتن داری و روابط تعیین شده‌اند.

download

برخی از نمایندگان مجلس کشور با انتقاد تند از استخدام مشاورین که کارایی موثر ندارند سبب هزینه های سنگین در حکومت میشود.

به گفته برخی از نمایندگان، بیش از ۵۰۰ مشاور در بدنه حکومت وحدت ملی هزنیه و فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است که هیچ لزومی نیست به این تعداد مشاور در کنار رئیس جمهور و رئیس اجرایی کار کنند.

بحث استخدام مشاورین بی‌شمار در بدنه حکومت از زمان ریاست جمهوری حامد کرزی تهداب گذاری شده بود. حامد کرزی نیز مشاورین بی شماری را استخدام کرده بود که طبق گزارش های ارائه شده در سال یکبار هم فرصت گفتگو و بازدید از مشاورین اش را نداشت.

عدی زیادی از کسانی‌که به صفت مشاورین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدااله گماشته شده‌اند اغلب از سواد کافی برخوردار نیستند. بسیاری از این مشاورین، براساس شناخت های شخصی و روابط که با طرفین دارد گماشنه شده اند.

از جانب دیگر عده زیادی از این مشاورین کسانی‌هستند که در کمپیاین های انتخاباتی برای نامزد مورد نظر که اکنون هر دو در قدرت قرار گرفته‌اند کار های شایانی کرده اند.

برخی از نمایندگان مجلس به صراحت گفته اند هرکسی که بیکار می شود و دیگر پستی برایش پیدا نمی شود، رییس جمهور و رییس اجرایی آن را به عنوان مشاور خود استخدام می کنند.

براساس شواهدی که وجود دارد در ریاست اجرایی کسانی به عنوان مشاور آقای عبدالله گماشته شده‌اند که از لحاظ علمی و تجربی در مقام یک مشاور نیستند و حتی در خیلی از موارد این مشاورین تعریف مشخصی از جایگاه خود ندارند.

با گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی هنوز والیان چندین ولایت به عنوان سرپرست کار می‌کنند و استخدام مشاورین رئیس جمهور و رئیس اجرایی همچنان ادامه دارد.

با تازگی رئیس جمهور غنی طی فرمانی ۱۳ عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی با حفظ امتیازات گذشته شان منحیث مشاورین رئیس جمهور مقرر کرد.

۱۳ تن مشاورین جدید رئیس که مدیریت بدنام ترین انتخابات دنیا را بعهده داشتند برا انبار مشاورین ارگ افزود شد. استخدام گروه تازه مشاورین رئیس جمهور با نتقاد زیادی در سطح کشور روبرو شد.

با این حال احتمال می‌روند سریال استخدام مشاورین رئیس جمهور و رئیس اجرایی تا روزهای پایانی کار این حکومت همچنان ادامه خواهد یافت.

انتقاد از استخدام دسته جمعی مشاوران ریاست جمهوری

انتقاد از استخدام دسته جمعی مشاوران ریاست جمهوری