تاریخ نشر: قوس ۱۱, ۱۳۹۵

هزینه ساخت جاده دره صوف و یکاولنگ تایید شد

کمیته تدارکات ملی هزینه ساخت جاده دره صوف و یکاولنگ را تایید کرد.

road-roller

ریاست جمهوری خبرداده است که هزینه ساخت جاده دره صوف ـ یکاولنگ از کمیته تداکات ملی تایید شده است.

در اعلامیه ریاست جمهوری گفت شده این پروژه بخش دوم دهلیز ترانزیتی شمال و جنوب  است که از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان شروع و به ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان می رسد.

بخش اول آن از شهر مزار شریف تا دره صوف پیش از این ساخته شده است.

بخش سوم آن از ولسوالی یکاولنگ شروع به نیلی مرکز ولایت دایکندی و بعد به ولایت ارزگان ادامه می‌یابد.

در اعلامیه ریاست جمهوری گفت شده است طول جاده دره صوف و یکاولنگ ۱۷۸ کیلومتر بوده و کمیته تدارکات ملی هزینه ساخت آن را تایید کرده و در جریان بررسی ۵۰ میلیون دالر هزینه شده است.

ساخت این جاده تاثیر خوبی در انکشاف مناطق مرکزی و رشد اقتصادی کشور دارد.

هزینه ساخت جاده دره صوف و یکاولنگ تایید شد

هزینه ساخت جاده دره صوف و یکاولنگ تایید شد