تاریخ نشر: قوس ۱۱, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

چین: افغانستان برای ما اهمیت اقتصادی زیادی دارد

کانگ زینیو،معاون وزیرخارجه چین در دیدار با رییس جمهور غنی گفته است که افغانستان به عنوان کمر بند اقتصادی چین از اهمیت خاص برخوردار است.

۱۵۳۰۱۱۵۰_۳۴۰۵۸۹۵۹۶۳۱۸۸۱۴_۱۳۲۷۱۶۵۱۷۳_n

او اظهارداشته است که باید مذاکرات سه جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان در خصوص دهلیزهای اقتصادی برگذار شود.

معاون وزیر خارجه چین گفته است که تروریزیم تهدید برای تمامی کشورهای جهان می‌باشد و کشورهای منطقه و جهان به صورت مشترک با این پدیده مبارزه کنند.

وزیر خارجه چین گفته است که کشورش در مبارزه با تروزیم با افغانستان همکاری می‌کند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور اظهار داشته که همکاری اقتصادی دو کشور به نفع هر هر دو کشور و کشورهای منطقه بوده و ما خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای همسایه می‌باشیم.

رئیس‌جمهورغنی گفته است که ما می‌خواهیم به کشورهای منطقه، چین،اروپا و آسیای مرکزی وصل شویم و افغانستان به مرکز همکاری و اتصال منطقوی مبدل شود.

به گفته رییس جمهور غنی افغانستان بهترین مسیر برای اتصال کشورهای آسیایی می‌باشد.

چین: افغانستان برای ما اهمیت اقتصادی زیادی دارد

چین: افغانستان برای ما اهمیت اقتصادی زیادی دارد