تاریخ نشر: قوس ۷, ۱۳۹۵

دومین جشنواره فلم‌های افغانستان در لندن برگزار شد

جشنواره بین المللی فیلم‌های افغانستان که در برگیرنده موضوعاتی از زندگی در افغانستان و زندگی پناهجویان در خارج از کشور می‌باشند روز گذشته در لندن برگزار شد و امروز نیز ادامه دارد.

۴۵۵

این جشنواره برای دومین‌سال متوالی از سوی انجمن پیوند در لندن برگزار می‌شود که به برترین‌های سینماگران افغان جایزه داده می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره شناخت مخاطبین افغان در خارج از کشور از سینمای داخل افغانستان گفته شده‌است.

دومین جشنواره فلم‌های افغانستان در لندن برگزار شد

دومین جشنواره فلم‌های افغانستان در لندن برگزار شد