تاریخ نشر: ثور ۱۵, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اعلامیۀ سفارت امریکا در مورد امداد برای قربانیان لغزش زمین در ولایت بدخشان

دراعلامیه سفارت امریکا که دراختیار خبرگزاری افق قرار گرفته ، ازآماده گی امداد رسانی سخن به میان امده استDBED9w0-605x333

متن اعلامیه به شکل زیر است :

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا بتاریخ 2 می 2014 گفت “چنانچه ایالات متحدۀ امریکا طی دهۀ دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاد، ما آمادۀ همکاری  با شرکای افغان خود در راستای امداد رسانی  به این فاجعه میباشیم. با آنکه جنگ ما در اینجا تا پایان سال روان ختم میابد، تعهد ما در قبال افغانستان و مردم این کشور پا برجا خواهد ماند.”

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID)  از طریق تمویل نمودن مؤسسات غیر دولتی و بین المللی که بطور مستقیم برای مردم آسیب دیده کمک ارائه می نمایند، با مردم افغانستان همکاری میکند. ایالات متحدۀ امریکا یکی از چند کشور کمک کننده است که از طریق مؤسسات غیر دولتی و بین المللی سیستم کمک های عاجل اضطراری را تمویل نموده است. این سیستم، مؤسسات داخلی و بین المللی مسئول کمک به وقایع غیر مترقبه را قادر ساخت تا سریعتردر صحنۀ واقعه رسیده و خدمات و مواد اضطراری را مستقیماً به مردم آسیب دیدۀ این فاجعۀ بزرگ برسانند.  

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (USAID) سازمان بین المللی امور مهاجرین (IOM) را تمویل می نماید تا انبار های کالاهای امدادی اضطراری را در سراسر افغانستان ایجاد و نگهداری نماید. سازمان بین المللی امور مهاجرین (IOM) توزیع 300 ,واحد سرپناه و 300 بسته بستر خواب را امروز، 3 می از این انبار ها آغاز خواهد نمود. طبق گزارش سازمان بین المللی امور مهاجرین، مواد ذخیره شده در انبار های این ساحه برای نیازمندی های پیش بینی شدۀ مردم آسیب دیده کافی میباشد.

USAIDاز طریق دفتر مواد غذایی برای صلح 41 میلیون دالر رادر سال 2013  و 59 میلیون دالر را در سال 2014 تا اکنون به پروگرام غذایی جهان (WFP) فراهم نموده است. تاکنون 700 بستۀ غذایی به آسیب دیدگان این حادثه از طریق پروگرام غذایی جهان  فراهم شده است. یک بستۀ مواد غذایی شامل یک ماه جیرۀ گندم، عدس، روغن و نمک برای یک فامیل میباشد.

حکومت ایالات متحدۀ امریکا آماده است تا کمک های بیشتری را در صورت تشخیص نیازمندی و تقاضا از طرف مقامات حکومت افغانستان فراهم نماید.

اعلامیۀ سفارت امریکا در مورد امداد برای قربانیان لغزش زمین در ولایت بدخشان

اعلامیۀ سفارت امریکا در مورد امداد برای قربانیان لغزش زمین در ولایت بدخشان