تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

نمایندگان مجلس: بار اتهام نمایندگان مفسد را بر دوش کشیده نمی‌توانیم

بعضی از نمایندگان مردم درجلسه‌ی امروز مجلس نمایندگان خواستار افشای نام نمایندگان متهم به فساد شدند و گفتند که نمی‌توانند بار اتهام فساد آنها را بر دوش بکشند.

n00040076-b

این نمایندگان بعضی از نمایندگان را به سوء استفاده از ا صلاحیت، زورگویی و دخالت در تقرری‌های دولتی به ویژه نهادهای امنیتی متهم کردند.

داکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان گفت : « کمیسیون سمع شکایات این مجلس باید اتهاماتی وارده بر نماینده‌های مردم را مبنی بر دست داشتن در فساد و سوء استفاده از صلاحیت را بررسی کند».

بشردوست با انتقاد از نماینده‌های مردم گفت اسناد و عرایض مربوط به دخیل بودن بعضی از اعضای مجلس نمایندگان در فساد را در دست دارد اما تاکنون به هیچ کدام این اسناد رسیدگی نشده است.

در همین حال بعضی دیگر از نماینده‌های مجلس نیز از نارسایی در بررسی پرونده‌های نمایندگان متهم به فساد انتقاد کردند.

گل پادشاه مجیدی عضو مجلس نمایندگان اظهار داشت که بعضی از نمایندگان مردم برای رسیدن به منافع شخصی خود از این آدرس سوء استفاده می‌کند اما نماینده‌های دیگر  نباید این اتهامات را نادیده بگیرند.

او نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های نمایندگانی شد که صرفیه برق شان را نپرداخته اند.

نمایندگان مجلس: بار اتهام نمایندگان مفسد را بر دوش کشیده نمی‌توانیم

نمایندگان مجلس: بار اتهام نمایندگان مفسد را بر دوش کشیده نمی‌توانیم