تاریخ نشر: میزان ۲۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اسماعیل خان: برای یک جنگ بزرگ آماده باشید

محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب کشور و یکی از رهبران جهادی حوزه غرب، در جمع هزاران تن از هوادارانش، تمامی مجاهدین را به آمادگی برای یک جنگ دعوت کرد.

اسماعیل خان با نگرانی از وضعیت امنیتی گفت که نمی گذارد هرات مانند دیگر ولایات کشور نا امن شود.

به گفته او، هم اکنون فراه، هلمند، و قندوز نا امن هستند ولی او، برای حفاظت از هرات منتظر حکومت نمی نشیند.

14741784_1780284372228889_122204079_n

به گزارش خبرگزاری افق، اسماعیل خان از یک جنگ که فرا روی افغانستان قراردارد ابراز نگرانی کرده و گفته است که در آینده نه چندان دور اتفاقاتی خطرناک تر از وضعیت کنونی در کشور رخ خواهد داد.

سخنان آقای اسماعیل خان تنها در وضعیت بدی امنیتی که برای افغانسنان تصور کرده خلاصه نشده است. او از حضور نیروی های خارجی در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: مشکلات موجود در کشور تنها بدست خود افغانسنانی‌ها حل خواهد شد.

اسماعیل خان وزیر پیشین انژی وآب افزود برخی کشور های خارجی در صدد هستند تا افغانسنان را به سوی یک بحران کلان هدایت دهند و  قصد دارند که افغانستان را به سوریه دوم مبدل سازند.

او از کشور روسیه نیز انتقاد کرد و افزود روسیه با طالبان افغانستان همسو شده و می‌خواهد جنگ داخلی در کشور را استمرار بخشد.

آقای اسماعیل خان که خود در دوران حکومت آقای کرزی وزیر انرژی و آب بود از حکومت فعلی و کشور های کمک دهنده انتقاد کرد و گفت:« خوشحال نباشید با آوردن ۱۵ میلیارد دالر به افغانستان تاوان بیجاشدگان جنگ های داخلی اخیر را جبران می‌کنید.»

او به حکومت وحدت ملی هشدار داد که باید در برنامه جنگ و مبارزه با تروریزم تغییر تاکتیکی بوجود بیایید و با مجاهدین مشوره صورت گیرد.

این اولین باری‌نیست که اسماعیل خان از وصعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی می‌کند. او در سال‌هایی که در چارجوب نظام وظیفه ندارد هر از چند گاهی کارکرد های حکومت را به نقد می‎گیرد.

در این اواخر خبرهای نشر شده که جنگ در ولایت فراه و هلمند با مربیان ایران رهبری می شود، چیزی که آقای اسماعیل خان از آن چیزی به زبان نیاورد.

اسماعیل خان: برای یک جنگ بزرگ آماده باشید

اسماعیل خان: برای یک جنگ بزرگ آماده باشید