تاریخ نشر: میزان ۲۶, ۱۳۹۵

رییس اجراییه برای جلب همکاری تجاری عربستان به آن کشور می‌رود

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت  امروز همراه با شماری از مقام‌های دولتی به عربستان سعودی می‌رود.

816

این سفر آقای عبدالله به دعوت عربستان سعودی انجام می‌شود.آقای عبدالله را در این سفر وزیران معارف، تجارت، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، رییس شورای علما، سرپرست ولایت بلخ و تعدادی از تاجران کشور همراهی می‌کنند.

آقای عبدالله قرار است در مورد صلح با طالبان و همکاری این کشور در بخش‌های تجاری و تحصیلات عالی  با مقام های آن کشور صحبت کند.

معاون اتاق‌های تجارت کشور گفته است در این سفر قرار است یک قرار داد تجاری نیز با عربستان سعودی امضا شود و در آینده افغانستان قرار دادهای تجاری بیشتری را با آن کشور امضا خواهد کرد.

این در حالی است که افغانستان پیش از این قرار داد فرستادن کارگران را به عربستان سعودی، امضا کرده است.

رییس اجراییه برای جلب همکاری تجاری عربستان به آن کشور می‌رود

رییس اجراییه برای جلب همکاری تجاری عربستان به آن کشور می‌رود