تاریخ نشر: میزان ۲۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نشست مشورتی ریاست جمهوری با بزرگان سیاسی افغانستان

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در یک نشست مشورتی با بزرگان سیاسی کشور در ارگ ریاست جمهوری، در باره مسایل ملی و بخصوص شرایط امنیتی با آنان مشوره کرد.

در این دیدار شماری از بزرگان سیاسی به شمول حامدکرزی رییس جمهوری پیشین، کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رییس اجرایی، عبدالرب رسول سیاف رییس شورای حراست و ثبات، روسای دو مجلس شورای ملی و نیز شماری از بزرگان سیاسی حضور داشتند.

در خبرنامه ای که ارگ ریاست جمهوری منتشر کرده؛ گفته شده که هدف این مشورت ها، بحث در مورد مسایل مهم ملی از جمله مسایل امنیتی و دفاعی و مقابله با دشمن، تقویت بیشتر پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی بوده است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در یک نشست مشورتی با بزرگان سیاسی کشور در ارگ ریاست جمهوری، در باره مسایل ملی و بخصوص شرایط امنیتی با آنان مشوره کرد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در یک نشست مشورتی با بزرگان سیاسی کشور در ارگ ریاست جمهوری، در باره مسایل ملی و بخصوص شرایط امنیتی با آنان مشوره کرد.

براساس خبرنامه ارگ، در آغاز این نشست، رییس جمهور غنی به روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بخصوص شهدای حوادث تروریستی اخیر در کابل و بلخ، اتحاف دعا کرد و تاکید نمود که به خانواده های شهدا توجه صورت می گیرد و برای مداوای مجروحین از تمام امکانات استفاده خواهد شد.

آقای غنی گفت: «ملت ما به طور بی سابقه از چالش های بزرگ سربلند کرده است، اما متاسفانه دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور است.»

به گفته او، ثبات افغانستان همیشه به همبستگی و وحدت قشر سیاسی، دینی، اجتماعی و رهبران و شخصیت های ملی و جهادی کشور پیوند داشته است.

رییس جمهور خاطر نشان کرده است که حکومت وحدت ملی بخاطر برگزاری انتخابات شفاف، ارادۀ قوی دارد و در این راستاد آمادگی های لازم را روی دست گرفته است.

اشرف غنی در رابطه به وضعیت جاری امنیتی کشور گفته است:« ما در مرحله چهارم جنگ قرار داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی ما همواره بخاطر دفاع از کشور قربانی داده اند که نه تنها فداکاری و قربانی آنان فراموش نمی شوند، بلکه تمام مردم افغانستان بخصوص بزرگان کشور از آنها حمایت و قدردانی می کنند.»

او تاکید کرده است:« ما در جنگ با تروریزم منطقوی و فرامنطقوی قرار داریم و همیشه دشمنان مردم افغانستان تلاش کرده اند تا در میان قشر سیاسی تفرقه ایجاد کرده، وحدت ملی ما را خدشه دار کنند.»

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در این نشست گفته است:« ما از پروسه صلح همواره حمایت کرده و می کنیم و به هرگونه همکاری در این راستا آماده هستیم زیرا صلح خواستۀ ملت افغانستان است و در این زمینه اجماع ملی وجود دارد»

او مخالفت خود با بمباران هوایی طالبان را نیز بیان کرده است.

عبدرب الرسول سیاف رییس شورای حراست وثبات نیز در این نشست گفت که برای برقراری صلح و سرکوب دشمن ضرورت به اجماع سیاسی است و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در این عرصه قربانی های فراوان داده اند که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است.

همچنین عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در این نشست با بیان اینکه صلح ضرورت و خواست اساسی مردم افغانستان است گفت که تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی تسریع گردد، تا دیگران که تمایل به پیوستن به این پروسه را دارند، زودتر به این روند یکجا شوند.

وی افزود که مجلس نمایندگان از برنامه های اصلاحات حکومت حمایت می کند.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در این نشست گفت که حکومت به تنهایی نمی تواند از فساد جلوگیری کند و در این زمینه حمایت مردم و اجماع کلی نیاز است.

وی در مورد انتخابات نیز صحبت کرده، گفت که در زمینه انتخابات یک چارچوب کلی ایجاد شده است و روی جزئیات آن بحث های همه جانبه صورت می گیرد.

نشست مشورتی ریاست جمهوری با بزرگان سیاسی افغانستان

نشست مشورتی ریاست جمهوری با بزرگان سیاسی افغانستان