تاریخ نشر: میزان ۲۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

وزارت امور مهاجرین: در یک روز 8  هزار مهاجر از پاکستان به کشور برگشته اند

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان مدعی شده است که بازگشت مهاجران از پاکستان به شدت ادامه دارد و تنها در یک روز حدود ۸ هزار نفر به کشور بازگشته اند.

تصویر: از آرشیف

تصویر: از آرشیف

این وزارت با نشر خبرنامه‌ی گفته است که روز یک شنبه هفته جاری به تعداد ۷۷۴۷ نفر از پاکستان به کشور باز گشته اند که در این میان ۵۵۲۱ نفر از مرز تورخم و ۲۲۲۶ تن دیگر از طریق بندر اسپین بولدک ولایت قندهار وارد افغانستان شده اند.

خبرنامه وزارت مهاجرین تصریح کرده است که در میان این مهاجران تنها ۵۹۴ نفرشان دارای مدرک اقامت نبودند و سایر بازگشت کنندگان مدرک قانونی اقامت داشتند.

این وزارت گفته است که به مهاجران داری مدرک، از سوی اداره‌ی عالی پناهندگان کمک‌های مالی شده است و کسانی مدرک نداشته اند نیز به این اداره معرفی شده اند.

بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجران و عودت کنندگان، این افراد به طور داوطلبانه پاکستان را ترک کرده اند.

این در حالی است که قبل از این وزارت امور مهاجرین اعلام کرده بود که به دلیل فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجران، آنها مجبور به ترک این کشور می‌شوند و به همین دلیل بازگشت مهاجران بیشتر شده است.

روابط اسلام آباد و کابل پس از آن تنش آلود شد که میان نیروهای افغان و پاکستانی در ماه جوزای سال روان، در نقطه‌ی مرزی تورخم درگیری مسلحانه رخ داد.

بر بنیاد اظهارات مقامات افغان پس از این درگیری فشارها بر مهاجران افغان افزایش یافته است و آنها نیز مجبور به ترک پاکستان شده اند.

وزارت امور مهاجرین: در یک روز 8  هزار مهاجر از پاکستان به کشور برگشته اند

وزارت امور مهاجرین: در یک روز 8  هزار مهاجر از پاکستان به کشور برگشته اند