تاریخ نشر: ثور ۸, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

متن کنفرانس خبری محترم نادر محسنی سخنگوی کمیسیون سمع شکایات

سخنگوی کمیسیون سمع شکایات  انتخابات افغانستان دوشنبه 8 ثور 1393 – 28 اپریل 2014 در کنفرانسی گفت تا چاشت امروز 71 مورد شکایت نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است.

به گفتهء محترم نادر محسنی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از میان این شکایت ها یک مورد آن از سوی محمد شفیق گل آغا شیرزی و 70 مورد دیگر از سوی داکتر عبدالله عبدالله، دوتن از نامزدان ریاست جمهوری صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت: این شکایت ها نسبت به آراء ولایات کابل، لوگر، ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، خوست، کنر، بلخ، قندهار، فاریاب، بادغیس و هرات به ثبت رسیده اند.

قرار بود مهلت تعیین شده برای ثبت شکایت ها نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت هفت شام دیروز به پایان برسد، اما کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بنا بر نشر نشدن نتایج به شکل مشرح توسط کمیسیون مستقل انتخابات این مهلت را برای 24 ساعت دیگر یعنی تا ساعت هفت شام امروز دوشنبه تمدید کرد.

از سوی دیگر محترم محسنی میگوید، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، به اساس قانون، به شکایاتی که در مورد ابطال آراء به ثبت رسیده، در جریان 48 ساعت بعد از درج شکایت رسیدگی خواهد نمود.

موصوف افزود که به شکایات که نسبت به نتایج ابتدایی صورت گرفته و همچنین شکایت های باقی مانده از دفاتر ولایتی کمیسیون و موارد استینافی در جلسات علنی در اوایل هفته آینده رسیده گی می شود.

وی همچنان علاوه نمود که در خصوص ابطال آرای 525 محل رای دهی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هم اگر کدام شکایاتی صورت بگیرد، به آن رسیده گی خواهند کرد.

منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درعین حال از آن عده نامزدانی که نسبت به شکایت ها علیهء شان استیناف خواهی نموده اند خواست تا در جلسات علنی این کمیسیون با اسناد موثق حضور یابند.

متن کنفرانس خبری محترم نادر محسنی سخنگوی کمیسیون سمع شکایات

متن کنفرانس خبری محترم نادر محسنی سخنگوی کمیسیون سمع شکایات