تاریخ نشر: میزان ۱۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رییس جمهور غنی از سفر بروکسل به کشور بازگشت

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به منظور اشتراک در کنفرانس بروکسل برای افغانستان عازم کشور بلجیم گردیده بود، صبح امروز به وطن برگشت.

14620051_308796099498164_1278697971_n

رئیس جمهور غنی، شام روز گذشته در پایان کنفرانس بروکسل که در آن جامعه بین‌المللی بعد از ارزیابی تعهدات افغانستان مبلغ ١٥.٢ میلیارد دالر امریکایی را در بخش اولویت‌های انکشافی افغانستان در چهار سال آینده تعهد نمودند، در یک نشست مشترک خبری با خانم فیدری موگرینی، مسئول سیاست خارجی و معاون اتحادیه اروپا اشتراک کرد.

در این دیدار خانم موگرینی افزود این کنفرانس حمایت گسترده جامعه بین‌المللی را از افغانستان نشان داد و جامعه بین‌المللی به شکل قوی و پایدار و بهتر در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت.

آقای غنی نیز گفت علت موفقیت کنفرانس بروکسل کار مشترک و خستگی‌ناپذیر تیم‌های مشترک کاری حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا است.

غنی گفت که با تعهد جدید جامعه بین‌المللی کار جانب افغانستان از فردا آغاز می‌شود و پیشبرد قابل اطمینان، قابلیت، جهش، امانت‌داری و شفافیت، عوامل پیش برنده این پروسه می‌باشد.

رییس جمهور غنی از سفر بروکسل به کشور بازگشت

رییس جمهور غنی از سفر بروکسل به کشور بازگشت