تاریخ نشر: میزان ۱۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

پایان کنفرانس بروکسل و کمک ۱۵ میلیارد دالری به افغانستان

کنفرانس دو روزه بروکسل برای افغانستان با تعهد همکاری 15.2 میلیارد دالری، در چندین مرحله برای چهار سال آینده به پایان رسید.

_91536483_035708667-1

بر اساس توافق رهبران حکومت وحدت ملی و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده و نهادهای کمک‌کننده، این کمک‌ها در بدل اجرای تعهدات حکومت افغانستان پرداخت می‌شود.

این کمک‌ها برای مبارزه با فساد اداری، تقویت زیربناها، حقوق زنان، معارف، آوردن اصلاحات و خدمات ملکی استفاده می‌شود.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور در ختم این نشست از کشورهای اشتراک کننده و تعهدات‌شان در برابر افغانستان استقبال کرده و گفته است که این تعهدات پیام امید بخش برای مردم افغانستان دارد.

در این نشست، آمریکا ۷۰۰ میلیون دالر، آلمان ۱.۷ میلیارد دالر، بریتانیا یک میلیارد دالر، پاکستان ۵۰۰ میلیون دالر همراه با سه هزار بورسیه تحصیلی به افغانستان کمک می‌کند.

کمک‌های آلمان مشروط به پذیرش پناه‌جویان اخراج شده و مبارزه با فساد است.

کشورهای ترکیه و جاپان نیز وعده کمک‌های مشابه را به افغانستان داده‌اند.

در این میان هند گفته است که کمک‌هایش به کابل محدود به زمان نیست و علاقه دارد این همکاری‌ها دوامدار باشد.

رییس جمهور غنی گفته است که این کمک‌ها هنوز در حد یک وعده است. افغانستان باید برای دریافت این کمک‌ها به تعهداتش عمل کند.

آقای غنی تأکید کرده است که حکومت سر از فردا کار روی عملی سازی تعهداتش را آغاز کرده و مبارزه با فساد، حل و فصل جنایات و منازعات را در اولویت کارهایش قرار می‌دهد.

این کمک‌ها تا سال 2020 ادامه خواهد داشت.

پایان کنفرانس بروکسل و کمک ۱۵ میلیارد دالری به افغانستان

پایان کنفرانس بروکسل و کمک ۱۵ میلیارد دالری به افغانستان