تاریخ نشر: میزان ۱۴, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

آغاز تظاهرات اعتراضی هواداران جنبش روشنایی در بروکسل

صدها تن از هواداران جنبش روشنایی در بروکسل امروز چهارشنبه در یک حرکت اعتراضی در برابر پارلمان اروپایی تظاهرات کردند و نسبت به انچه بی عدالتی در افغانستان خوانده شده اعتراض کردند.

این تظاهرات از سوی شماری از هواداران جنبش موسوم به روشنایی در برخی کشورهای اروپایی سازماندهی شده است.

این اعتراضات درحالی برگزار شده است که کنفرانس جهانی بروکسل رسما آغاز شده و شماری از مقامات اروپایی و افغانی سخنرانی های شان را ارایه کرده اند.

رییس جمهور غنی در این کنفرانس گفت که با تروریزم به شکل جدی مبارزه خواهد شد.

این تظاهرات از سوی شماری از هواداران جنبش موسوم به روشنایی در برخی کشورهای اروپایی سازماندهی شده است.

این تظاهرات از سوی شماری از هواداران جنبش موسوم به روشنایی در برخی کشورهای اروپایی سازماندهی شده است.

به گفته او افغانستان متعهد است تا در امر مبارزه با فساد اداری متعهدانه تر عمل کند و در این راستا به حامیان جهانی افغانستان تعهد سپرد.

با این حال هواداران معترض جنبش روشنایی از جامعه جهانی خواستار فشار بالای حکومت افغانستان شده تا نسبت به خط برق توتاپ که باید از بامیان بگذرد، بی تفاوت نبوده و آن را از مسیر اصلی اش بگذراند.

یک شرکت کننده این اعتراض به خبرگزاری افق گفت که دولت افغانستان نسبت به یک قوم خاص در افغانستان دیدگاهی تبعیض آمیز دارد.

او گفت که هزاره ها همواره در افغانستان مورد بی مهری حکومت مرکزی قرار گرفته اند.

آغاز تظاهرات اعتراضی هواداران جنبش روشنایی در بروکسل

آغاز تظاهرات اعتراضی هواداران جنبش روشنایی در بروکسل