تاریخ نشر: میزان ۱۴, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمک‌های امریکا به افغانستان به پیمانه یک دهه گذشته تا سال 2020 ادامه می‌یابد

جان‌کری وزیر خارجه امریکا در سخنرانی خویش در نشست بروکسیل گفته است کمک‌های امریکا تا سال 2020 به اندازه یک دهه گذشته به این کشور ادامه می‌یابد.

n00118583-b

جان کری وزیر خارجه امریکا در سخنرانی خویش امروز در نشست بروکسل گفته است: «کمک‌های کشور به افغانستان تا سال 2020 به اندازه یک دهه گذشته ادامه می‌یابد و کشورش برای ادامه کمک هایش به افغانستان متعهد است».

آقای جان کری در سخنرانی خویش خطاب به طالبان گفته است: « صلح در افغانستان از راه خروج نیروهای خارجی تامین نمی‌شود بلکه از با صلح کردن این گروه تامین می‌گردد و طالبان و متحدانش نمی‌توانند حوصله‌ی ما را به سر برند تا از افغانستان حمایت نکنیم».

آقای کری از مبارزه با فساد در درون حکومت افغانستان تقدیر کرده و تاسیس مرکز عدلی و قضایی راگامی در این زمینه یاد آوری کرده است.

جان کری با یاد آوری ؛ کسانیکه در پانزده سال گذشته تحصیل کرده اند و اکنون برای درخواست خدمت‌گذاری به رییس  جمهور مراجعه می‌کنند را نشانه‌ی تحول در افغانستان خوانده است.

او از حکومت افغانستان خواسته است که روند انتحابات را دنبال کند و هرچه زود تر مسوولان نهادهای انتخاباتی را تعیین کند.

وزیر خارجه امریکا در سخنران خویش ابراز کرده است که افغانستان روند انتقال اقتصادی را انجام داده و اکنون شرکت‌ها و بخش‌های خصوص می‌توانند برای رشد اقتصادی این کشور کار کنند.

 

کمک‌های امریکا به افغانستان به پیمانه یک دهه گذشته تا سال 2020 ادامه می‌یابد

کمک‌های امریکا به افغانستان به پیمانه یک دهه گذشته تا سال 2020 ادامه می‌یابد