تاریخ نشر: میزان ۱۳, ۱۳۹۵

انجمن سینماگران جوان از سوی سینماگران کشور افتتاح شد

انجمن سینماگران جوان افغانستان برای ارتقای سطح سینمای کشور روز گذشته دوشنبه در مراسمی در کابل افتتاح شد.

عارف نوری، رییس انجمن سینماگران جوان که در این مراسم سخن می گفت اظهار داشت جنگ ونا امنی در کشور روی پیشرفت سینما تاثیرگذاشته  و مانع بزرگی را سر راهی سینماگران ایجاد کرده بود.

انجمن سینماگران جوان برای ارتقای سطح سینمای کشور روز گذشته در مراسمی در کابل افتتاح شد.

انجمن سینماگران جوان برای ارتقای سطح سینمای کشور روز گذشته در مراسمی در کابل افتتاح شد.

نوری علاوه کرد این اقدام سینماگران جوان زمینه را برای پیشرفت و معرفی چهره های جدید سینماگران کشور ایجاد می کند.

حبیب الله اصغری، مشاور فرهنگی ریاست جمهوری که در افتتاح مراسم انجمن سینماگران جوان کشورحضور داشت گفت سینما وسیله یی برای معرفی فرهنگ کشور به مردم جهان می باشد و باید از سوی حکومت و جامعه بین المللی مورد حمایت قرار بگیرند.

در این مراسم دیگر سینماگران افغان نیز از حکومت و سرمایه گذاران خواستند تا روی سینمای کشور سرمایه گذاری کنند.

انجمن سینماگران جوان از سوی سینماگران کشور افتتاح شد

انجمن سینماگران جوان از سوی سینماگران کشور افتتاح شد