تاریخ نشر: میزان ۱۱, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

روند ثبت نام برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی ادامه دارد

مقام ها در کمیته گزینش کمیسیون‎های انتخاباتی می گویند که روند ثبت نام متقاضیان حضور در کمیسیون ها، ادامه دارد و تاکنون بیش از ۴۷۰ نفر ثبت نام کرده اند.

داکتر عبدالله شفایی از اعضای کمیته گزینش به خبرگزاری افق گفت که کمیته گزینش احتمالا تا یک‌ماه دیگر یک لیست ۳۶ نفره از متقاضیان حضور برای دو کمیسیون انتخاباتی را به رییس جمهوری تقدیم می کند.

عبدالله شفایی ۴۵ ساله و دارای دکترای حقوق از دانشگاه تهران است. او استاد دانشگاه و نیز مشاور معاونیت دوم ریاست جمهوری بوده است.

عبدالله شفایی ۴۵ ساله و دارای دکترای حقوق از دانشگاه تهران است. او استاد دانشگاه و نیز مشاور معاونیت دوم ریاست جمهوری بوده است.

آقای شفایی گفت که براساس طرزالعمل های این کمیته، برای انتخاب هفت کمیشنر کمیسیون انتخابات ۲۱ نفر معرفی و برای انتخاب ۵ کمیشنر کمیسیون شکایات ۱۵ نفر به رییس جمهوری پیشنهاد می شوند.

او گفت معیارهای مشخصی برای گزینش کمیشنران در نظر گرفته شده اند که علاوه برتحصیلات و تجربه کاری، جنسیت و قومیت نیز در این معیارها در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته او، احتمالا دو نفر خانم در کمیسیون انتخابات و یک خانم در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی انتخاب خواهند شد.

آقای شفایی گفت که کمیشنران کنونی کمیسیون های انتخاباتی نیز می توانند در خواست های شان را برای شمولیت دوباره در کمیسیون های انتخاباتی ارسال بکنند و هیچ ممانعتی برای آنان وجود ندارد.

با تکمیل روند گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، بحث برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی ها شدت بیشتری خواهد گرفت.

اگرچه براساس برخی گزارش ها، حکومت افغانستان هنوز روی توزیع شناسنامه های الکترونیک به یک اجماع نرسیده است اما مقام ها در ارگ ریاست جمهوری گفته اند که انتخابات را به هرشکل ممکن برگزار خواهند کرد.

نا امنی، نبود بودیجه و عدم توزیع شناسنامه های برقی از چالش های فراروی برگزاری انتخابات در افغانستان عنوان شده است.

کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در حالی چندی پیش انتخاب شد که پارلمان افغانستان و حکومت، برسر قانون اصلاح نظام انتخاباتی هنوز توافق نکرده اند و رییس جمهوری با صدور فرمان تقنینی، پروسه برگزاری انتخابات را کلید زده است.

روند ثبت نام برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی ادامه دارد

روند ثبت نام برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی ادامه دارد