تاریخ نشر: میزان ۱۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یک شرکت ترکی بند دوم برق کجکی را می سازد

 

ساخت بخش دوم بند کجکی امروزشنبه میان وزارت انرژی وآب وشرکت سازنده آن به امضا رسید.

kajaki-helmand-3-1

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی وآب کشور که  در این نشست حضور داشت گفت: با ساخت بخش دوم بند کجکی تولید برق وظرفیت ذخیره آب افزایش می یابد.

به گفته عثمانی با ساخت این بخش 100 میگاوات برق جدید تولید خواهد شد که می تواند تا اندازیی نیاز مردم را برآورده کند.

عثمانی اظهار داشت سرمایه گذاران با استفاده از این فرصت می توانند روی پروژه های بزرگ تولید برق سرمایه گذاری کنند.

یک شرکت ترکی بند دوم برق کجکی را می سازد

یک شرکت ترکی بند دوم برق کجکی را می سازد