تاریخ نشر: میزان ۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

اتحادیه ملی ژورنالیستان: حکومت در راستای تامین آزادی بیان ناکام بوده است

بر اساس نتایج نظرسنجی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بیش از ۵۰ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها، حکومت وحدت ملی را در راستای تامین آزدی بیان ناکام می‌داند.

%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-498x298

مسوولان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، امروز پنج شنبه نتایج نظر سنجی این نهاد در رابطه به تامین آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات را اعلام کرده اند که به باور ۵۰ درصد کارمندان رسانه‌ها و ژورنالیستان،حکومت وحدت ملی در این زمینه ناکام بوده اند.

این نظر سنجی از ۱۰۸۸ خبرنگار در ۱۱ ولایت کشور صورت گرفته است و تنها ۲۰ درصد اشتراک کنندگان در نظرسنجی، تلاش‌های حکومت در زمینه‌ی تامین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را قناعت بخش خوانده‌اند و ۳۰ درصد به صورت نسبی از این تلاش‌های حکومت راضی اند.

اشتراک کنندگان در این نظر سنجی گفته اند که با وجود توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و ایجاد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات هنوز هم مشکل دسترسی به اطلاعات پابرجا است.

حدود ۳۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، تبعیض جنسیتی در برابر زنان خبرنگار و همچنان عوامل فرهنگی را از جمله مشکلات اصلی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ی زن در افغانستان خوانده اند.

همچنان ناامنی یکی از مشکلات اصلی در برابر کار خبرنگاری گفته شده است.

مسوولان اتحادیه ژورنالیستان گفته اند باوجود تلاش‌های حکومت و حدت ملی برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران، هنوزهم وضعیت خبرنگاری درکشور نگران کننده است.

این نظر سنجی به حمایت انترنیوز، تحت عنوان برنامه مشارکت مدنی افغانستان، صورت گرفته است.

اتحادیه ملی ژورنالیستان: حکومت در راستای تامین آزادی بیان ناکام بوده است

اتحادیه ملی ژورنالیستان: حکومت در راستای تامین آزادی بیان ناکام بوده است