تاریخ نشر: میزان ۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اتحادیه اروپا در کنفرانس بروکسیل می‌خواهد مهاجران افغانستان به کشور شان برگردند

اتحادیه اروپا در کنفرانس بروکسیل تلاش خواهد که مهاجران افغانستان دوباره به کشور شان برگردانده شوند و این خواست را مشروط به ادامه‌ای کمک‌هایش به افغانستان مطرح خواهد کرد.

018417048_30300

روزنامه گاردین گزارش داده که اتحادیه اروپا تلاش دارد که مساله مهاجران را حل کند و تصمیم گرفته است که به کشورها فشار بیاورند که مهاجران خویش را دوباره بپذیرند.

این درحالی است مقام‌های وزارت امورمهاجران کشور گفته اند که در حال مذاکره برای حل مساله مهاجران با اتحادیه اروپاست.

در چند روز گذشته نیز گزارش‌های به نشر رسیده بود که گویا حکومت افغانستان موافقت کرده که مهاجران از اروپا به کشور برگردانده شوند.

بربنیاد آمارهای نشر شده اکنون 80 هزار پناهجوی افغانستان در کشور های اروپایی به سرمی‌برند.

اما مهاجران از زمانی که گفته شده که دوباره به افغانستان برگردانده می‌شوند در کشورهای اروپایی تظاهرات و گردهمایی اعتراض برگزار کرده اند.

Displaying ۱ نظر
نظرشما چیست؟
  1. سلام برتمام مهاجران در اروپا از تظر من برگردانندی مهاجران به کشورشان یک اشتباه خیلی برزک است شخصن من خدم در مالیزیا زنگی میکنم از افغانستان است با وضیعت که افغانستان دارد نمیخواهم برگردم من پول مصرف کردم تا به این جا رسیدم جناب ریس جمهور اشرف غنی احمد زی اون به فایده خدش بروکسل امضاًء کرده اون پول که از اتحادیه اروپا میگیرد چیکار میکند شما قضاوت کنید جناب ریس جمهور اول افغانستان از جنگ طالب داعش ثاکستان نجات بتی بعد مهاجران دعوت کن فرض کن این همه افغانها موقیم در آب های مدیترانه و در بعضی اب های دیکر جان خود را از دست دادن ویک تعداشان رسیدن اونهای رسیدن پول خرج کردن که رسیدن اگر اونها بیاد افغانستان چی خاک به سر خود بیریزد این وضیعت که افغاوستان داره نکن جناب ریسً جمهور به فکر ملت که در افغانستان رنج میبرد باش اونهای رفتن دنبالش نگرد

اتحادیه اروپا در کنفرانس بروکسیل می‌خواهد مهاجران افغانستان به کشور شان برگردند

اتحادیه اروپا در کنفرانس بروکسیل می‌خواهد مهاجران افغانستان به کشور شان برگردند