تاریخ نشر: میزان ۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / منطقه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

هشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی افغانستان وقزاقستان برگزار شد

هشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی میان افغانستان وقزاقستان امروز چهار شنبه  در کابل برگزار شد.

در این نشست امیرتای بیتیموف، سفیر قزاقستان برای کشور گفت قزاقستان خواهان گسترش روابط فرهنگی اقتصادی و وسیاسی با افغانستان است.

بیتیموف اظهار داشت: قزاقستان همیشه در کنار افغانستان است و این کشور را تنها نمی گذارد شما خود تان شاهد هستید که سالانه این کشور در بخش های مختلف کمک های زیادی را برای افغانستان می فرستد.

%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%b2%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

او گفت بزرگترین کمک های این کشور در بخش تحصیلات عالی بوده که تا کنون بیش از 300 تن از دانشگاه های مختلف قزاقستان فارغ شده ومصروف کار درافغانستان می باشند.

به گفته سفیرقزاقستان هیچ گونه اختلاف سیاسی میان دو کشور و جود نداشته و مردم قزاق هیچ وقت افغانستان را تنها نمی گذارد.

بیتیموف افزود افغانستان کوتاه ترین راه برای رسیدن به بحر هند بوده و فرصت خود برای سرمایه گذاران دو کشور می باشد.

سفیرقزاقستان افزود این کشور با افغانستان روابط خوب اقتصادی وتجارتی داشته و در بخش ها صنعت، حالت اضطرار، تحصیلات، ترانزیت، فرهنگ و ترانسپورت با افغانستان همکاری دارد.

به گفته بیتیموف پس از امضای تفاهم نامه میان دو کشور قزاقستان کمک های خود را به این کشور افزایش داده است.

قزاقستان از جمله کشور های است که در بخش های مختلف اقتصادی و تحصیلی با افغانستان همکاری گسترده دارد سالانه صد ها دانشجو برای تحصیل به این کشور فرستاده می شوند.

هشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی افغانستان وقزاقستان برگزار شد

هشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی افغانستان وقزاقستان برگزار شد