تاریخ نشر: میزان ۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

انجمن والیان افغانستان: برخی سفارت‌های خارجی در کار حکومت مداخله می کنند

انجمن والیان کشور اعلام کردند که برخی از سفارت‌خانه‌های خارجی در افغانستان در امور حکومت وحدت ملی مداخله می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری افق انجمن والیان افغانستان از سفارت‌خانه های خارجی مستقر در افغانستان خواسته‌است تا از دخالت در امور دولت داری افغانستان دست بردارند.

14518816_1771824836408176_928816622_n

انجمن والیان کشور اعلام کردند که برخی از سفارت‌خانه‌های خارجی در افغانستان در امور حکومت وحدت ملی مداخله می‌کنند.

در این اعلامیه خطاب به سفرای کشور های خارجی آمده‌است که افغانستان در گذشته و در حال بعنوان یک کشور آزاد بوده و براساس احترام متقابل با دیگر کشورها روابط  سیاسی برقرار کرده‌است.

والیان کشور بدون ذکر اسامی این سفرا گفته اند که سفارت‌‌خانه‌های خارجی مستقر در کشور در امور سیاسی و ادرای حکومت وحدت ملی مداخله می‌کنند. والیان کشور گفته اند این مداخله تا جایی ملموس است که سفارت‌ها در عزل و نصب مقامات عالی رتبه کشور دست باز دارند.

علاوه براین، والیان کشور با ابراز نگرانی از وضعیت دخالت‌های خارجی در امور دولت‌داری گفته‌اند این مداخلات استقلال و حاکمیت ملی کشور را به مخاطره می‌اندازد وحساسیت های ضد دولتی را در میان جامعه جهانی تحریک می‌کند.

انجمن والیان افغانستان: برخی سفارت‌های خارجی در کار حکومت مداخله می کنند

انجمن والیان افغانستان: برخی سفارت‌های خارجی در کار حکومت مداخله می کنند