تاریخ نشر: میزان ۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

گسترش مخالفت ها با موضع گیری حامد کرزی در باره طالبان

همزمان با تازه ترین اظهارات حامد کرزی در باره طالبان و اینکه این گروه می تواند در برخی ولایت ها حاکمیت داشته باشد، موج اعتراضات گسترده برضد رییس جمهور پیشین کشور شدت گرفته است.

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند که دولت باید امتیازات مالی که به آقای کرزی داده می شود را لغو کند.

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند که دولت باید امتیازات مالی که به آقای کرزی داده می شود را لغو کند.

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند که دولت باید امتیازات مالی که به آقای کرزی داده می شود را لغو کند.

همچنان در شبکه های اجتماعی نیز شمار زیادی از کاربران با راه انداختن یک کمپین خواهان تغییر نام میدان هوایی بین المللی کابل از نام حامد کرزی شده اند.

اشرف غنی در اوایل به قدرت رسیدنش نام میدان هوایی کابل را به نام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی تغییر داد.

آقای کرزی چند روز پیش در گفتگویی با بی بی سی فارسی گفته بود که طالبان افغان هستند و می توانند در برخی ولایت ها حاکمیت داشته باشند.

آقای کرزی از حامیان سرسخت طالبان در دوره حاکمیت خود بر افغانستان بود و بارها جنگجویان این گروه را برادر خوانده بود.

گسترش مخالفت ها با موضع گیری حامد کرزی در باره طالبان

گسترش مخالفت ها با موضع گیری حامد کرزی در باره طالبان