تاریخ نشر: میزان ۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

یک شرکت خصوصی 300 میلیون دالر برای ساخت بند سروبی هزینه می‌کند

مقام‌های وزارت انرژی و آب کشور گفته‌اند که شرکت الکوزی گروپ آمادگی دارد تا۳۰۰ میلیون دالر را برای ساختن بند دوم سروبی سرمایه گذاری‌کند.

14438864_544815309057526_2141064076_o

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور روزگذشته در جلسه‌ شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری گفته است که این سرمایه گذاری سبب تولید ۱۸۰ مگاوات برق می‌شود.

حلسه شورای عالی اقتصادی کشور به ریاست اشرف غنی رییس جمهور و با حضور سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، عبدالسلام رحیمی رییس اداره امور و شماری دیگری از مقامات حکومتی برگزار شد.

اشتراک کنندگان در جلسه از این سرمایه‌گذاری استقبال کرده اند و آن‌ را در رشد و انکشاف سیستم برق رسانی مفید خوانده‌اند.

نماینده‌یی شرکت الکوزی در این جلسه گفته است که شرکت الکوزی آماده سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دالری روی سد سروبی دوم است.

در این جلسه فیصله شد تا وزارت انرژی و آب کشور این تفاهمنامه را با شرکت الکوزی گروپ به امضا برساند.

همچنان در این جلسه روی پلان تطبیق برنامه چراغ‌های کم مصرف در افغانستان و گزارش آزمایش گندم ترکمنستان بحث و گفتگو شده است.

یک شرکت خصوصی 300 میلیون دالر برای ساخت بند سروبی هزینه می‌کند

یک شرکت خصوصی 300 میلیون دالر برای ساخت بند سروبی هزینه می‌کند