تاریخ نشر: میزان ۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حکومت از آمادگی جنبش روشنایی برای گفتگو استقبال کرد

حکومت اعلامیه صادر کرده و گفته به اعتراض‌های مدنی احترام داشته و آماده مذاکره با جنبش روشنایی است.

160723051353_enlightment_movement_demo_kabul_640x360_-_nocredit

این اعلامیه ازسوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده و در آن گفته شده است که از آغاز شروع اعتراض‌ها هیات‌هایی در سطح‌های متفاوت به آدرس معترضان فرستاده و یکبار دیگر نیز برای گفتگو و راه حل اعلام آمادگی می‌کند.

در اعلامیه گفته شده که حکومت از جنبش روشنایی که گفتگو را ترجیح داده، قدردانی می‌نماید.

همچنان حکومت از پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و نهادهای مدنی که گفته بودند حکومت با جنبش روشنایی مذاکره کند، استقبال می‌کند و برای گفتگو آماده است.

در این اعلامیه آمده که حکومت از طرح مطالبات شهروندی از راه فعالیت‌های مدنی، گفتگو را بهترین گزینه می‌داند.

قرار است جنبش روشنایی نیز ساعت یازده امروز با برگزاری کنفرانس خبری موضع خود را اعلام کند.

 

حکومت از آمادگی جنبش روشنایی برای گفتگو استقبال کرد

حکومت از آمادگی جنبش روشنایی برای گفتگو استقبال کرد