تاریخ نشر: میزان ۴, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رییس جمهور: از چگونگی مصرف کمک‌های جهانی در نشست بروکسیل پاسخ می‌گوییم

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با اعضای مجلس سنا از آمادگی برای شرکت در نشست بروکسیل یاد کرده و گفته است: هدف اساسی ما  از شرکت در نشست بروکسیل گزارش‌دهی چگونگی مصرف کمک‎های جهانی به افغانستان در آن نشست می‌باشد.

14469505_1086239638118944_4447803701527428949_n

رییس جمهور همچنان در این دیدار به اعضای مجلس سنا از کمک یک میلیارد دالر هند به افغانستان یاد آور شده و گفته است که ۴۵۰ میلیون دالر آن برای ساخت بندها استفاده می‌شود.

وی همچنان گفته است که ۴۰۰ میلیون دالر از جانب دولت برای تولید برق سرمایه‌گذاری شده است.

به باور رییس جمهور اکنون افغانستان از طریق خط آهن بندر آقیه به اروپا وصل شده که در هفت روز تمامی محصولات کشور به اروپا انتقال می‌شود.

رییس  جمهور یکبار دیگر گفته است که تلاش دارد افغانستان به نقطه وصل کشورهای اسلامی مبدل شود.

رییس جمهور گفته است که کشور در سال ۱۳۹۴ در شرایط بقا به سر می‌برد و اما در نتیجه‌ای تلاش نیروهای امنیتی تهدیدها کاهش یافته و جامعه جهانی آماده همکاری بیشتر به کشور شده است.

او خطاب به نمایندگان مجلس سنا گفته است که پس از برگشت از نشست بروکسیل با آنها دیدار بیشتر خواهد کرد و پیشنهادهایی شان را برای بهتر شدن حکومت‌داری خوب خواهد گرفت.

در خصوص مهاجرین گفته است که پول‌های باقی مانده که از بودجه مصرف شده وزارت‌ها باقی می‌ماند برای کمک به مهاجران برگشت کننده به مصرف می‌رسد.

نمایندگان مجلس سنا در این نشست از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال کرده اند و  آنرا دست آورد خوب برای تامین صلح در کشور خوانده اند.

رییس جمهور: از چگونگی مصرف کمک‌های جهانی در نشست بروکسیل پاسخ می‌گوییم

رییس جمهور: از چگونگی مصرف کمک‌های جهانی در نشست بروکسیل پاسخ می‌گوییم