تاریخ نشر: میزان ۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

کمپاین دسترسی به اطلاعات راه اندازی می‌شود

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در کنفرانس خبری که در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرده بود از راه اندازی کمپاین دسترسی به اطلاعات خبرداد و گفت سخن‌گویان دولت موظف هستند که معلومات را با خبرنگاران شریک کنند و در صورت امتناع،خبرنگاران می‌توانند از آنها شکایت کنند.

14459783_302520903459017_2143902745_n

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این کنفرانس خبری گفت حکومت تصمیم گرفته است که همگام با نهادهای مختلف خبرنگاری کمپاین دسترسی به اطلاعات را راه اندازی کند.

او گفت مصوونیت خبرنگاران باید تامین شود و حکومت انتظار دارد که سازمان ملل متحد در پیوند به مصوونیت خبرنگاران نماینده ویژه خود را در کشور معرفی کند.

به گفته آقای مرتضوی سخن‌گویان دولت موظف به پاسخ دادن به خبرنگاران هستند و در صورت امتناع از دادن معلومات، خبرنگاران می‌توانند از آنها شکایت درج کنند.

مرتضوی گفت هیچ گونه محدودیت در شبکه‌های اجتماعی وضع نشده اما فرهنگ استفاده از آن باید رعایت شود.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این کنفرانس خبری از معرفی شدن اعضای جدید کمیسیون‌های انتخابات نیز خبر داده وگفت  رییس جمهور غنی دستور داده است تا کمیته گزینش به زودی کار خود را آغاز کند.

کمپاین دسترسی به اطلاعات راه اندازی می‌شود

کمپاین دسترسی به اطلاعات راه اندازی می‌شود