تاریخ نشر: میزان ۱, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

بست‌های خالی و پوهنزی‌های ثبت ناشده در وزارت تحصیلات عالی

مقامات در وزارت تحصیلات عالی از موجودیت دانشکده‌ها (پوهنزی) غیرقانونی و بست‌های خیالی در تشکیلات این اداره خبر داده‌اند.

1840f1729d881dcb496afa66f71807bb_xl

فیصل امین سخنگوی این وزارت گفته است که بعد از بررسی‌های این وزارت، مشخص شده که در تشکیلات اداری و علمی این وزارت بست‌های خیالی و دانشکده‌های غیر قانونی وجود دارد.

آقای امین تاکید می‌کند که در این بررسی افرادی را دریافته که همزمان در دو بست مشغول کار اند.

این مقام وزارت تحصلات افزوده است که برخی دانشکده‌ها از پنج سال به اینسو فعالیت می‌کنند اما به گونه‌ی خود سر و یا هم بر اساس فشارهای سیاسی ایجاد شده اند و تا هنوز از سوی این وزارت منظور نشده اند.

کلید به نقل از آقای امین گفته است که در نشست شورای عالی وزارت تحصیلات فیصله شده تا این دانشکده‌ها در صورتی که امکانات، زیر بناها، استاد و صنوف درسی نداشته باشند به صورت تدریجی لغو شوند.

این درحالی است که حکومت وحدت ملی از ابتدایی کارش به شهروندان کشور تعهد مبارزه جدی با فساد را داده است.

بست‌های خالی و پوهنزی‌های ثبت ناشده در وزارت تحصیلات عالی

بست‌های خالی و پوهنزی‌های ثبت ناشده در وزارت تحصیلات عالی