تاریخ نشر: میزان ۱, ۱۳۹۵

سرور دانش در مجمع سازمان ملل: با افراط گرایی و تروریزم مبارزه جهانی شود

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیروز ( 31 سنبله) در هفتادویکمین اجلاس عمومی این سازمان، به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کرد. دموکراسی، رشد معارف، آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر را مهمترین دست‌آوردهای حکومت بیان کرده و تاکید کرد که افغانستان در صف نخست مبارزه با تروریزم قرار دارد و در این راه قربانی داده و بایدکشورهای جهان برای از بین این پدیده با این کشور همکاری کنند.

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل

معاون دوم ریاست جمهوری با بیان اینکه در قرن بیستم در عرصه روابط جهانی دگرگونی‌های پیچیده به میان آمده و تروریسم،افراط‌گرایی و تغییر اقلیم پدیده‌های است که در این قرن جهان با آن رو بروست و گفت؛ برای حل منازعات و تامین صلح و جهانی عاری از نفرت، گفتگو و همکاری بهترین راه است و نقش سازمان ملل را در این خصوص مهم توصیف کرد.

آقای دانش گفت سازمان ملل در به وجود آمدن شرایط جدید و ایجاد تغییرات مثبت نقش مهم داشته است.

معاون دوم ریاست جمهوری افزود که تلاش ما این است که روحیه مشارکت و تمثیل اراده شهروندان را به بهترین شکل آن تقویت کنیم و نخبگان افغانستان در داخل و خارج در این زمینه کار می‌نمایند.

سرور دانش به ریشه‌های استبداد، تبعیض، نفوق طلبی و نابرابری در افغانستان اشاره کرد و گفت ما دموکراسی را تنها راه حل این مشکلات می‌دانم و تمامی حلقات از آن حمایت می‌کنند.

او قانون اساسی کشور را متضمن ثبات و تحقق ارزشهای دموکراسی خواند و گفت تطبیق آن مشکلات کشور را حل می‌کند.

آقای دانش در خصوص دست آورد حکومت وحدت ملی گفت: « در دو سال گذشته، در ساحات مختلف به شمول کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، افزایش دسترسی به تعلیم و تربیه، ارتقای آزادی‌های اساسی، تقویت مخابرات و ارتباطات، احیای زیربناها، حاکمیت قانون و رعایت عدالت و حقوق بشر، پیشرفت‌های چشمگیری به دست آمده است و در سطح بین المللی نیز دولت ما برای کشورهای ذیدخل در امنیت و ثبات افغانستان، به عنوان یک شریک با اعتماد، از جایگاه شایسته‌ای برخوردار می‌باشد.»

او همچنان افزود که حکومت برای عملی کردند تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه‌ی تقویت حکومتداری خوب، اصلاحات عدلی و قضایی، ریشه کردن فساد، کاهش خشونت علیه زنان و شفافیت تلاش می‌کند. از توشیح قانون انتخابات به عنوان دست آورد حکومت در زمینه‌ی اصلاحات نظام انتخاباتی یاد کرد و گفت؛ به زودی زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مساعد می‌شود و انتخابات برگزاری می‌شود.

معاون دوم ریاست جمهوری در مورد مبارزه با مواد مخدر گفت که حکومت با همکاری دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد، برای از بین بردن این پدیده کار می‌کند.

آقای دانش تامین امنیت را از ضرورت‌های اساسی افغانستان عنوان کرد و گفت کشور در جنگ اعلام ناشده قرار داد و بیش از ده گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند.

او یاد آور شد که این گروه‌ها دست به حملات تروریستی می‌زنند و بر تظاهرات جنبش روشنایی در دهمزنگ و دانشگاه افغان ـ امریکایی حمله کرده اند و باعث مرگ نخبگان و تحصیل گردگان کشور شده است.

معاون دوم ریاست جمهوری از جامعه جهانی خواست که در از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان در خارج کشور همکاری کند و یاد آور شد که تحقیق نشان داده که حملات تروریستی یاد شده در پاکستان سازمان دهی شده است.

آقای دانش همکاری کشورهای منطقه را در تامین امنیت و رفاه، مهم دانست و گفت بودن بدون تامین امنیت در افغانستان ثبات پایدار در منطقه به وجود نمی‌آید.

معاون دوم ریاست جمهوری از افراط گرایی و ترویریسم به عنوان تهدید بزرگ یاد کرد و گفت اکنون این پدیده‌ها مشکلاتی را در همه کشورهای جهان به وجود آورده باید برای نابودی آن استراتژی جهانی به وجود آید و در برابر آن در زمینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مبارزه شود.

سرور دانش از مجمع سازمان ملل خواست که باید عضویت افغانستان به شورای حقوق بشر این سازمان برای تامین عدالت، حقوق بشر و تقویت صلح پذیرفته شود.

سرور دانش در مجمع سازمان ملل: با افراط گرایی و تروریزم مبارزه جهانی شود

سرور دانش در مجمع سازمان ملل: با افراط گرایی و تروریزم مبارزه جهانی شود