تاریخ نشر: ثور ۶, ۱۳۹۳
خبرها / گزارشهای ویژه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ساخت سه سردخانه بزرگ در نزدیکی کابل آغاز شد

به گزارش افق کار اعمار سه سردخانه بزرگ  در ولسوالی شکر دره ولایت کابل آغاز شد.

این سرد خانه ها که ظرفیت 15 هزارتن مواد را دار است برای نگهداری محصولات زراعتی وتوزیع به موقع این محصولات در بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در محفلی که به این مناسبت در ولسوالی شکر دره ولایت کابل برگزار شده بود محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، عبدالجبار تقوا والی کابل، محمد قربان حقجو ریس اطاق های تجارت و صنایع و جمعی از نماینده گان نهاد های دولتی و ولسوالان چهارده ولسولی کابل حضور داشتند.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت کشور دراین محفل گفت:سرد خانه های یاد شده ظرفیت 15 هزار متریک تن را دارد که در چهار فصل سال به طور دورانی نزدیک به 60 هزار تن مواد را ذخیره و درمواقع مختلف به بازار عرضه می تواند.

این سرد خانه ها محصولات زراعتی ولایت های سمنگان، دایکندی، بامیان، بغلان، پنچشیر، کاپیسا، پروان، کابل نگهداری خواهد شد و با تکمیل کار آن، دهقانان ولایت یاد شده از بابت ذخیره سازی محصولات زراعتی شان نگرانی نخواهند داشت.

هزینه مالی اعمار این سرخانه ها حدود 11 ملیون دالر امریکایی میباشد که از بودیجه انکشافی وزارت زراعت پرداخته می شود.

رحیمی درقسمت دیگر از سخنان خود یاد آور گردید که :” داشتن سرد خانه یکی از آرزو های دیرین دهقانان افغانستان بود زیرا آنها نمی توانستند محصولات خود را نگهداری و درمواقع مناسب در مارکیت ها عرضه نمایند اما امروز آنها به این آرزوی خود رسیدند بعد از این دهقانان و تاجران افغان از بابت فاسد شدن وازبین رفتن محصولات زراعتی نگرانی نخواهند داشت و درمواقع مختلف می توانند با عرضه محصولات زراعتی ، کنترول بازار را در دست داشته باشند. “

احداث سرد خانه ها در کشور یکی از موارد مهم برای کنترول بازار وعرضه به موقع برای متقاضیان محصولات زارعتی است که دهقانان به وسیله آن می توانند سالانه دها هزار تن میوه و سبزی را نگهداری نموده و درکنار کنترول قیمت در بازار، می توانند از آسیب هایی که از ناحیه تراکم میوه و ترکاری در جریان فصل برداشت با آن روبه رو میگردند جلوگیری نمایند. به گفته کارشناسان عرصه اقتصاد کشور، احداث سردخانه ها در افغانستان در کنار این که از فرار سرمایه جلوگیری خواهد کرد، پاسخگوی به موقع برای نیاز های بازار نیز خواهد بود.

ساخت سه سردخانه بزرگ در نزدیکی کابل آغاز شد

ساخت سه سردخانه بزرگ در نزدیکی کابل آغاز شد