تاریخ نشر: سنبله ۲۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

فعالان جامعه مدنی: یوناما میان حکومت و جنبش روشنایی میانجی‌گری کند

نهادها و فعالان جامعه مدنی از نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد(یوناما) خواسته اند که میان حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی نقش میانجی را ایفا کند.

334445

نهادها و فعالان مدنی طی فراخوانی، حکومت و جنبش روشنایی را به مذاکره دعوت کرده و از یوناما نیز خواسته اند تا برای حفظ صلح و جلوگیری از بروز فاجعه بشری دیگر، با نقش میانجی مذاکرات میان طرفین را تسهیل کند.

نهادها و فعالان جامعه مدنی ضمن اینکه تظاهرات و انتقادات را ویژه‌گی اصلی جوامع دموکراتیک دانسته، از حکومت و جنبش روشنایی خواسته‌اند برای حل اختلاف‌ نظرهای شان مذاکره کنند.

نهادها و فعالان مدنی با نشر اعلامیه‌ی گفته اند اگر دولت و جنبش روشنایی برای ایجاد یک سیستم شفاف جهت مذاکره مستقیم با میانجی‌گری یوناما اعلام آمادگی نمایند، حاضر اند این مذاکرات را نظارت کنند.

بر بنیاد این اعلامیه، نهادها و فعالان جامعه مدنی از حکومت خواسته‌اند که برای استحکام نظام و پاسخ دهی به خواسته‌های مشروع جنبش روشنایی حکومت باید انعطاف لازم و منطقی از خود نشان دهد.

با این حال نهادهای جامعه مدنی از جنبش روشنایی خواسته اند تا با در نظر داشت وضعیت آشفته‌ی امنیتی تا روشن شدن نتایج مذاکرات، طرح راه اندزای تظاهرات گسترده و نامحدود را به تاخیر بیاندازد.

جنبش روشنایی بعد از آن شکل گرفت که مسیر لین برق ترکمنستان – افغانستان از بامیان به سالنگ تغییر کرد و این جنبش تاکنون دو بار تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز نموده که در تظاهرات ۲ اسد از اثر حمله انفجاری و انتحاری در حدود ۹۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ تن تن زخم برداشتند.

با این حال، قرار است بار سوم جنبش روشنایی در 6 میزان سال روان نیز تظاهرات گسترده را در پیش نمایندگی سازمان ملل در کابل و سراسر جهان راه اندازی کند.

فعالان جامعه مدنی: یوناما میان حکومت و جنبش روشنایی میانجی‌گری کند

فعالان جامعه مدنی: یوناما میان حکومت و جنبش روشنایی میانجی‌گری کند