تاریخ نشر: سنبله ۲۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت صحت عامه: آمار خودکشی در کشور افزایش یافته است

مسوولان وزارت صحت عامه می‌گوید ارزیابی که انجام شده میزان خودکشی در کشور افزایش یافته است.

دکتور احمد نعیم معین اداری و پالیسی وزارت صحت عامه، تصویر از آرشیف

دکتور احمد نعیم معین اداری و پالیسی وزارت صحت عامه، تصویر از آرشیف

در مراسمی که امروز به مناسبت جلوگیری از خودکشی در کابل برگزار شده بود دکتور احمد نعیم،معین پالیسی و اداری وزارت صحت عامه کشور گفت که بر بنیاد ازریابی صحت عامه خودکشی در کشور افزایش یافته است.

این درحالی است که این وزارت نتوانسته آماری از میزان خودکشی ارایه کند.

معین پالیسی و اداری وزارت صحت علتی اینکه این وزارت نتوانسته آماری از خودکشی در کشور ارایه شود را بد انگاری این عمل و شرم از بیان آن عنوان کرد و گفت به طور معمول  عمل خودکشی در جامعه پنهان می‌شود و در مراکز صحی از آن تحت نام سوختگی مسومیت و عناوین دیگر گزارش می‌شود و بیشتر خانواده‌ها وقایع  خودکشی را بیان نمی‌کنند.

این مراسم که برای جلوگیری از خودکشی برگزار شده بود، مراقبت و مفاهمه به عنوان راهکار جلوگیری از آن، مطرح شد.

وزارت صحت عامه استراتژی مشخص را برای جلوگیری خودکشی در نظر گرفته و می‌خواهد به همکاری جامعه مدنی، وزارت حج و اوقاف، تحصیلات عالی و معارف آن را تطبیق کند.

هرچند تاکنون آمار تازه‌یی از میزان خودکشی در افغانستان منتشر نشده است اما آماری که از سوی سازمان ملل در سال 2014 گرفته شده در آن گفته شده، 1205 تن در افغانستان خودکشی کرده اند و از این میان 643 تن شان زن و 564 تن شان مرد بوده اند و کسانی که خودکشی کرده اند میان 15 تا 29 سال سن داشته اند.

آماری خودکشی به طور عموم در کشور ها نشان می‌دهد، هر سال در حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان خودکشی می‌کنند.

وزارت صحت عامه: آمار خودکشی در کشور افزایش یافته است

وزارت صحت عامه: آمار خودکشی در کشور افزایش یافته است