تاریخ نشر: سنبله ۲۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ادامه کشتی نرم کرزی با امریکایی‌ها: شما مهمان هستید

حامدکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان می گوید که امریکایی ها در افغانستان مهمان هستند و حق ندارند حاکمیت ملی این کشور را زیرپای کنند.

او حمله هوایی ایالات متحده امریکا برطالبان را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده است.

به گفته او دادن صلاحیت انجام حمله های هوایی برمواضع طالبان به نیروهای امریکایی از سوی کاخ سفید کاری نادرست است.

آقای کرزی تاکید کرده است که اکنون افغان ها دیگر اختیارکشورشان را ندارند.

حامدکرزی رییس جمهورپیشین افغانستان که از سوی امریکایی ها سالها بعنوان رییس جمهور افغانستان گماشته شد، در اواخر حکومت خود با این کشور ساز مخالفت را نواخت.

او حتی در مرحله ای از روسیه خواستار تسلیحات نظامی شد.

4april-afghanistan-election-karzai

با این حال، کرزی گفته است:« آیا رییس‌جمهور امریکا در افغانستان مسؤول است و یا ما مسؤول این کشور استیم؟ این مسؤولیت باید به افغانان سپرده شود. اطمینان دارم که پس از آن، همه چیز به سمت درست حرکت خواهد کرد.»

کرزی می گوید که روابط ایالات متحده و افغانستان باید همچون همکاری باشد؛ نه همچون رابطۀ برده و برده‌دار. ایالات متحده نباید حق حاکمیت ما را و یا نبود آن را مشخص سازد.

رییس‌جمهور پیشین کشور یک‌بار دیگر از طالبان می‌خواهد که از جنگ دست بکشند و به گفت‌وگوهای صلح بپیوندند.

آقای کرزی همچنان از طالبان خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.

او گفت:« من از طالبان می‌خواهم که از نفوذ بیرونی، به ویژه از نفوذ پاکستان و سازمان استخبارات و ارتش این کشور رهایی یابند. طالبان نباید به آنان خدمت کنند؛ بل باید به کشور خودشان بازگردند.»

به گفته او، افغانستان با بحران های گسترده ای روبرو است و باید میان مردم در راستای حل آن، اعتمادسازی صورت گیرد.

او گفت:« رهبران حکومت باید بدانند که هیچ‌کسی از آنان نخواهد خواست که کنار بروند. ما می‌خواهیم که آنان دورۀ پنج‌سالۀ شان را به پایان برسانند؛ اما این کشور به یک صدا نیاز دارد و باید اعتمادش را دوباره به دست بیاورد تا راه آینده افغانستان روشن شود.»

 

ادامه کشتی نرم کرزی با امریکایی‌ها: شما مهمان هستید

ادامه کشتی نرم کرزی با امریکایی‌ها: شما مهمان هستید