تاریخ نشر: سنبله ۲۰, ۱۳۹۵
آموزش / افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

کودکان مهاجر عودت‌ کننده از پاکستان در ننگرهار، شامل مکتب نشده‌اند

شماری از خانواده‌های مهاجر که از پاکستان در ننگرهار عودت کرده اند، می گویند کودکان شان به مکتب و امکانات آموزشی دسترسی ندارند.

تصویر: از آرشیف

تصویر: از آرشیف

به گفته این خانواده‌ها، مدارک و اسناد درسی کودکانشان در پاکستان مانده است و بدون این اسناد در مکتب‌های کشور جذب نشده اند.

آنان از دولت می‌خواهند تا زمینه آموزش این کودکان را در مکاتب کشور فراهم سازد.

در همین حال ریاست معارف ولایت ننگرهار گفته است در اقدام نخست کودکان می‌توانند به مدت سه ماه شامل مکتب شوند.

محمد آصف، مسوول مطبوعاتی  ریاست معارف ننگرهار گفته است این مهاجران اجباری از پاکستان اخراج شده اند و نتوانسته اند که اسناد و مدارک آموزشی اطفال شان را  به کشور بیاورند.

در ماه های اخیر بیش از چهار هزار خانواده مهاجر افغان از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته اند.

کودکان مهاجر عودت‌ کننده از پاکستان در ننگرهار، شامل مکتب نشده‌اند

کودکان مهاجر عودت‌ کننده از پاکستان در ننگرهار، شامل مکتب نشده‌اند