تاریخ نشر: سنبله ۱۷, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

پنجاه میلیون کودک در جهان به علت خشونت و جنگ آواره شده اند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به تازگی گزارشی را منتشرکرده است که نشان می‌دهد در سراسر جهان نزدیک به ۵۰ میلیون کودک در اثر جنگ و خشونت‌ها کشورهای شان را ترک کرده و آواره شده اند.

ero1

بر بنیاد این گزارش کودکانی که برای بهتر شدن زندگی و دسترسی به آینده‌یی بهتر،کشورهای شان را ترک کرده‌اند، ۲۸ میلیون آنان در معرض خطرهای جدی چون غرق شدن در دریا، دسترسی به آب و غذا، تجاوز جنسی و حتی قتل مواجه هستند.

این گزارش که روز گذشته (سه شنبه) به نشر رسیده، نشان می‌دهد که یک سوم کل جمعیت جهان را کودکان تشکیل می‌دهند و حد اقل نصف پناهجویان نیز کودکان هستند.

یونیسف تاکید کرده است که از میان پناهجویانی که در مسیر راه ناپدید می‌شوند، اکثر شان کودکان اند.

در بخش دیگر این گزارش تصریح شده است که در سال گذشته، نصف کودکان پناهجو از کشورهای افغانستان و سوریه بوده‌اند.

گزارش نشان می‌دهد که شمار کودکان پناهجو در جریان ۱۰ سال اخیر دو چند شده است.

پنجاه میلیون کودک در جهان به علت خشونت و جنگ آواره شده اند

پنجاه میلیون کودک در جهان به علت خشونت و جنگ آواره شده اند