تاریخ نشر: سنبله ۱۶, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

قانون ثبت احوال و نفوس تعدیل می‌شود

ریاست جمهوری افغانستان، از تعدیل قانون ثبت احوال نفوس بر بنیاد قانون اساسی کشور خبر داده است.

new-2picture-2-1

بر بنیاد خبرنامه‌ی ریاست جمهوری این تصمیم در نشست فوق العاده‌ی دیروز کابینه در ارگ اتخاذ شده و قرار است مطابق ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان، فرمان تقنینی در این مورد صادر گردد.

خبرنامه تصریح کرده است که سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و وزیر عدلیه، طرح تعدیل برخی از موارد قانون ثبت احوال نفوس را به کابینه ارایه کرده اند.

کابینه حکومت وحدت ملی از این طرح استقبال کرده و آن را تایید کرده اند.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که پیش از این اختلاف نظرها و اعتراضات بسیاری روی برخی از موارد قانون ثبت و احوال نفوس وجود داشت و باعث شده بودکه روند تطبیق این قانون و توزیع تذکره‌های برقی  به بن‌بست مواجه شود.

قانون ثبت احوال و نفوس تعدیل می‌شود

قانون ثبت احوال و نفوس تعدیل می‌شود