تاریخ نشر: سنبله ۱۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دلاور فیضان: غنی به وعده‌های که به کوچی‌ها داده بود عمل نکرده است

رییس اداره مستقل کوچی‌ها می‌گوید محمد اشرف غنی به وعده‌هایش در زمینه‌ی بهبود زندگی کوچی‌ها عمل نکرده است.

855477

دلاور فیضان رییس اداره مستقل کوچی‌ها امروز در یک نشستی که در کابل برگزار شده بود گفت: تاکنون محمد اشرف غنی به وعده‌هایش برای بهبود زندگی کوچی‌ها که در زمان کمپاین انتخاباتی خود داده بود، عمل نکرده است.

آقای فیضان افزود؛ فرزندان کوچی در زمینه‌ی آموزش مشکل دارند و فرصت‌های اقتصادی برای آنها ایجاد نشده است.

او از رییس جمهور انتقاد کرد، هرباری که نمایندگان کوچی‌ها برای حل مشکلات شان با رییس جمهور خواهان گفتگو شده اند، از 15 دقیقه بیشتر برای آنها وقت نداده است.

او گفت در هر ولایت باید برای کوچی‌ها شهرک رهایشی ساخته شود و دوصد هزار دالری را که حکومت برای انکشاف زندگی کوچی‌ها در نظر گرفته ناچیز است.

اما میاگل وثیق نماینده دفتر ریاست جمهوری که در این نشست حضور داشت گفت: حکومت برای بهبود زندگی کوچی‌ها توجه دارد و اما بخاطری که اکنون کشور در حال جنگ به سر می‌برد، نمی تواند بودجه بیشتری را برای بهبود زندگی کوچی‌ها اختصاص دهد.

این درحالی است که شکایت‌های زیادی از رییس جمهور وجود دارد که به وعده هایش در دوره مبارزات انتخاباتی خود عمل نکرده است.

دلاور فیضان: غنی به وعده‌های که به کوچی‌ها داده بود عمل نکرده است

دلاور فیضان: غنی به وعده‌های که به کوچی‌ها داده بود عمل نکرده است