تاریخ نشر: سنبله ۱۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

معترضان شاهراه سمنگان ـ مزار شریف را مسدود کردند

شماری از باشندگان معترض ولایت سمنگان پس از تبدیلی آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت سمنگان شاهراه مزار شریف را بروی ترافیک مسدود کردند.

محمدهاشم سروری یک عضوی شورای ولایتی سمنگان بسته بودن این شاهراه را به روی ترافیک از سوی معترضان تایید کرده است.

14247900_1762019190722074_1552408919_o

محمدهاشم سروری یک عضوی شورای ولایتی سمنگان بسته بودن این شاهراه را به روی ترافیک از سوی معترضان تایید کرده است.

او گفت که باشندگان این ولایت در پیوند به تبدیلی اسلام الدین آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت سمنگان دست به اعتراض زده اند.

معترضان می گویند اسلام الدین آمر امنیت فرماندهی پولیس سمنگان از افراد دل سوز به این ولایت است.

سمنگان در شمال کشور از ولایت هایی است که در مسیر شاهراه کابل به شمال، از موقعیت استراتژیکی برخوردار است.

معترضان شاهراه سمنگان ـ مزار شریف را مسدود کردند

معترضان شاهراه سمنگان ـ مزار شریف را مسدود کردند