تاریخ نشر: سنبله ۱۴, ۱۳۹۵
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

کشف زندان زنانه داعش همراه با دواهای تقویت جنسی

نیروهای شورای نظامی منبیج از کشف زندان زنانه که در آن دواهای تقویت جنسی، تابلیت‌های ضد حاملگی و مواد مخدر موجود بوده خبر داده است.

زندان زنان داعش، رازي در پردۀ ابهام

تصویر: از آرشیف

به گفته‌ی این نیروها این زندان شامل ده سلول بوده که در آن زنان زندانی بوده اند و در همانجا شکنجه ومورد آزار واذیت قرار می‌گرفته‌اند.

نیروهای شورای نظامی منبیج افزوده که از زندانی که در زندان زندانی به سر می‌بردند وسایل مختلف شکنجه، دواهای تقویت جنسی، تابلیت‌های ضدحاملگی و مواد مخدر دریافت گردیده است.

نیروهای شورای نظامی منبیج بخشی از نیروهای کُرد سوری تحت حمایت امریکا می باشند که چندی قبل شهر منبیج را از کنترول گروه داعش خارج ساختند.

کشف زندان زنانه داعش همراه با دواهای تقویت جنسی

کشف زندان زنانه داعش همراه با دواهای تقویت جنسی