تاریخ نشر: سنبله ۱۴, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کارشناسان: فاسدان بزرگ اداری به صف اپوزیسیون می پیوندند

براساس برخی گزارش ها، بررسی دوسیه های بزرگ فساد اداری در افغانستان باعث شده تا شماری از فساد پیشه گان، برای فرار از قانون به گروه های اپوزیسیونی بپیوندند.

منابعی که با خبرگزاری افق سخن گفته اند، از ناکامی اداره های متعددی که برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده اند خبر داده و می گویند که مبارزه با فسادپیشه گان بزرگ در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

منابعی که با خبرگزاری افق سخن گفته اند، از ناکامی اداره های متعددی که برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده اند خبر داده و می گویند که مبارزه با فسادپیشه گان بزرگ در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

منابعی که با خبرگزاری افق سخن گفته اند، از ناکامی اداره های متعددی که برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده اند خبر داده و می گویند که مبارزه با فسادپیشه گان بزرگ در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

به گفته آنان، وابستگی فسادپیشه گان کلان به مقامات دولتی پیشین و کنونی، باعث شده است که کار رسیدگی به دوسیه های شان نا ممکن به نظر برسد و اگر چنین شود این افراد حتی می توانند نظام را با خطر سقوط مواجه کنند.

حکومت افغانستان دوماه پیش مرکز عدلی و قضایی برای رسیدگی به فساد اداری مقامات دولتی را ایجاد کرد اما تاکنون از کار این مرکز خبری نیست.

با این حال حسین فخری رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد نیز موفقیت مرکزعدلی و قضایی در کار مبارزه با فساد و نیز بررسی پرونده‌های بزرگ فساد را دشوار می‌داند.

به گفته او، این مرکزهنگامی موفق خواهد بود که دست زورمندان را از مداخله‌ها در کار این مرکز کوتاه بسازد.

او گفت:« کار باید با دقت و سنجش تمام صورت بگیرد، چون بعضی از افرادی که احساس خطر می‌کنند در این اواخر خودشان را به صفت اعضای آپوزیسیون و یاهم افراد معترض جلوه می‌دهند. بناً باید مرکز عدلی و قضایی خود را در چوکات مقررات و قانون و با دقت و سنجش انجام بدهد.»

شماری از کارشناسان براین باور هستند که حکومت افغانستان در راستای کنفرانس های مهم بین المللی تلاش می کنند تا چهره ای از خود به نمایش بگذارند که بتوانند حمایت دونرها را به دست بیاورند اما در عمل اتفاق خاصی در امر مبارزه با فساد ایجاد نمی شود.

در اسنادی که خبرگزاری افق به دست آورده نیز نشان داده شده که حکومت افغانستان برای کنفرانس بروکسل دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته و تقریبا با دست خالی به آن می رود.

کارشناسان: فاسدان بزرگ اداری به صف اپوزیسیون می پیوندند

کارشناسان: فاسدان بزرگ اداری به صف اپوزیسیون می پیوندند