تاریخ نشر: سنبله ۱۱, ۱۳۹۵

کوردولا معلم امریکایی که به دختران افغان گیتار را یاد می‌دهد

لنی کوردولا، اهل لس انجلس امریکا می باشد که از چهار سال به این طرف به دختران افغان از خانواده های کم در آمد را گیتار آموزش می‌دهد.

612x344_342667

کوردولا پس از کشته شدند دو خواهر، پروانه وخورشید در حمله‌ا‌ی انتحاری، به کابل آمد و برای دخترانی که با مشکلات زندگی دست وپنجه نرم می کنند، فرصتی برای شادی شان ایجاد کند.

پنجاه کودک با کوردولا یکجا بالای تپه‌ها در کابل قدم می زنند و گیتار می نوازند. این بهترین فرصت برای این دختران است که گیتار بیاموزد وآینده بهتری داشته باشند.

مکتب لنی کوردولا فرصتی برای حضور دختران و بیان خواست‌های شان است.

این گیتار نواز امریکایی می گوید روزی در افغانستان همه گیتاری به دست می گیرند، می خوانند و موسیقی می نوازند. وقتی موسیقی می نوازیم دیگران را آزار نمی دهیم و می دانیم که موسیقی اثر درمانی والتیام بخش دارد. نیروی صلح آفرین است راهی برای برقراری ارتباط حتی بدون دانستن زبان و شاید عالی ترین نوع ارتباط بین انسان‌ها.

کوردولا معلم امریکایی که به دختران افغان گیتار را یاد می‌دهد

کوردولا معلم امریکایی که به دختران افغان گیتار را یاد می‌دهد