تاریخ نشر: سنبله ۱۱, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

چهارمین دیدار عبدالله و غنی در ارگ ریاست جمهوری

عبدالله، عبدالله رئیس اجرائیه و اشرف غنی رئیس جمهور کشور، روز گذشته برای چهارمین بار پیاپی در ارگ ریاست جمهوری باهم دیدار و گفتگو کردند.

19090811025441ccc28f53f

ریاست اجرائیه با نشر خبرنامه‌ی گفته است: این دیدار به منظور بیرون رفت از بن بست به میان آمده صورت گرفته است که هر دو جانب روی برخی موارد به توافق رسیده اند.

این نشست‌ها بعد از آن صورت می‌گیرد که عبدالله، از عدم تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی لب به شکایت گشود.

خبرنامه ریاست اجرائیه تصریح کرده است که در این نشست روی تطبیق مواد توافقنامه سیاسی، همکاری مشترک، تفکیک مسوولیت‌ها و صلاحیت های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه به توافق ابتدائی دست یافته اند.

این توافقات در حالی به دست آمده است که در نشست قبلی هر دو جانب بر اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیدل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته‌ی نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی به تفاهم رسیده بودند.

چهارمین دیدار عبدالله و غنی در ارگ ریاست جمهوری

چهارمین دیدار عبدالله و غنی در ارگ ریاست جمهوری