تاریخ نشر: سنبله ۱۱, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت مهاجرین: هروز بین 4 الی 5 هزار مهاجر افغان به کشور باز می‌گردند

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، دیروز در نشست کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرین، گفت که روزانه حدود 4 تا 5 هزار مهاجر افغان به کشور عودت می‌کنند.

Sayed-Hussain-Alemi-Balkhi

این نشست که تحت ریاست داکتر عبدالله رئیس اجرائیه در قصر سپیدار برگزار گردیده بود، پیرامون رسیدگی به مشکلات مهاجرین، اسکان آنها، کمک‌های عاجل بشری و بازنگری در ساخت شهرک مهاجرین، بحث و گفتگو صورت گرفته است.

عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین در این نشست گفته است که شمار عودت کنندگان روزانه به 5 هزار نفر می‌رسد، که تعداد از آنان داری مدرک هستند و از کمک‌های ملل متحد مستفید می‌گردند.

اما آنها که دارای مدرک نیستند تحت حمایت مالی اندک سازمان بین المللی مهاجرت قرار خواهند گرفت.

بر بنیاد خبرنامه‌ی که ریاست اجرائیه کشور منتشر کرده است، وزارت مهاجرین از احتمال دو برابر شدن عودت کنندگان در آینده‌ی نزدیک خبر داده است.

آقای بلخی از روند شهرک سازی برای مهاجرین نیز انتقاد کرده  و گفته است که کمیته متشکل از وزارت مهاجرین، وزارت شهرسازی و اداره اراضی ایجاد گردد تا روند شهرک سازی بهبود یابد.

خبرنامه ریاست اجرائیه تصریح کرده است که در این نشست نمایندگان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت، اداره هم‌آهنگی کمک‌های بشری و پروگرام غذایی جهان، تعهد کرده اند که موضوع مهاجرین افغانستان در اولویت کاری شان قرار خواهد داشت.

بر بنیاد این خبرنامه، مقامات وزارت امور شهر سازی در این نشست گفته اند که 61 شهرک ، برای مهاجرین در 27 ولایت کشور وجود دارد، که شماری از این شهرک‌ها تکمیل و تعداد هم تحت کار می‌باشند.

وزارت مهاجرین: هروز بین 4 الی 5 هزار مهاجر افغان به کشور باز می‌گردند

وزارت مهاجرین: هروز بین 4 الی 5 هزار مهاجر افغان به کشور باز می‌گردند