تاریخ نشر: سنبله ۱۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رئیس جمهور غنی با تیم تخنیکی انتخابات یوناما دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، عصر امروز با تیم تخنیکی انتخابات دفتر سیاسی سازمان ملل متحد( یونما) در افغانستان تحت ریاست خانم پرنیلا کاردیل، در ارگ دیدار کرد.

جلسه محمد اشرف غنی با تیم تخنیکی انتخابات یونما در ارگ

جلسه محمد اشرف غنی با تیم تخنیکی انتخابات یونما در ارگ

به گزارش افق به نقل از خبرنامه ارگ٬رئیس جمهور غنی و رئیس تیم تخنیکی انتخابات دفتر یونما، در خصوص آمادگی‌ها و همکاری‌های تخنیکی انتخابات آیندۀ ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور کشور از تیم تخنیکی انتخابات دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواست که در زمینۀ تقسیم حوزه‌های انتخاباتی و سیستم تک کرسی، افغانستان را همکاری تخنیکی نماید.

در این دیدار خانم پرنیلا کاردیل رئیس بخش تخنیکی انتخابات یونما، به منظور بهتر برگزار شدن انتخابات آینده، به رئیس جمهور وعدۀ هرگونه همکاری را داد.

محمد اشرف غنی، به منظور انسجام بهتر کار با تیم تخنیکی انتخابات دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان، یک هیئت تخنیکی را توظیف نمود، تا دراین زمینه با تیم تخنیکی انتخابات یوناما مذاکره نماید.

دراین دیدار محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، سید یوسف حلیم قاضی‌القضات و رئیس ستره‌ محکمه، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور، فرید حمیدی لوی څارنوال، داکتر محمد اکرم خپلواک نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، نصرالله استانکزی رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری و محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور غنی با تیم تخنیکی انتخابات یوناما دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با تیم تخنیکی انتخابات یوناما دیدار کرد