تاریخ نشر: سنبله ۱۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف دادگر

اشرف غنی: برنامه‌ی جهانی غذا، روی محصولات دهقان‌ها تمرکز کند

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در دیداری که با خانم ارتارین کازین مسؤول اجرایی برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد و هیئت همراه‌اش داشت، گفت که تمرکز آنان باید روی محصولات دهقانان باشد نه واردات غذاهای خارجی.

14218060_534216680117389_2133671289_n

این دیدار روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است و اشرف غنی رئیس جمهور کشور از مسوولین نهاد مذکور خواسته است که با دهقانان در زمنیه‌های مختلف همکاری کند و زمینه‌ی خریداری محصولات زراعتی آنان را فراهم کند.

ریاست جمهوری در این دیدار گفته است که  دولت پلان دارد تا بندهای آب بیشتر را اعمار و به بهره برداری بسپارد، تا هم آب افغانستان مدیریت شود و هم حاصلات دهقانان بالا رود.

آقای غنی افزوده است که برای تعداد زیادی از عودت کننده‌گان که در نزدیک شهرها زندگی می‌کنند و نیاز به اشتغال دارند، باید در بخش کشت، زرع و پروسس محصولات زراعتی زمینه‌ی کار فراهم گردد.

خبرنامه‌ی ارگ ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی تصریح کرده است که باید نقش زنان زراعت پیشه در سکتور زراعتی  افزایش یابد.

رئیس جمهور اظهار داشت که باید ذخایر محصولات زراعتی در کشور ساخته شود، تا از این طریق محصولات زراعتی بیمه شود.

اشرف غنی: برنامه‌ی جهانی غذا، روی محصولات دهقان‌ها تمرکز کند

اشرف غنی: برنامه‌ی جهانی غذا، روی محصولات دهقان‌ها تمرکز کند