تاریخ نشر: ثور ۴, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

معین وزارت فواید عامه افغانستان آقای احمد شاه وحیددر دو عملیات جداگانه از چنگال ادم ربایان آزاد شد

به گزارش افق به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، آقای وحید طی عملیات نیروهای امنیتی کشور در ولایت کاپیسا از چنگ ربایندگان نجات یافته است.

 نیروها عملیاتی  وزارت امور داخله  یک بار عصر دیروز برای رهایی احمد شاه وحید معیین وزارت فواید عامه در ولسوالی ده سبز کابل به راه انداختند که در نتیجه درگیری با رباینده گان یک نظامی افغان زخمی شد، اما رباینده گان از محل فرار کردند.

اما با تلاش نیروهای امنیتی افغانستان شام دیروز معین وزارت فواید عامه در یک عملیات موفقانه  از چنگال ادم ربایان ازاد شد.

آقای وحید هفته گذشته از نزدیکی منزلش در شمال شهر کابل توسط چهار مرد مسلح ربوده شد.

جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل که رهبری عملیات ناکام امروز را به عهده داشت، پیش از آغاز این عملیات نجات  گفت که باشنده گان ولسوالی ده سبز در مورد ردیابی این مقام بلند رتبه دولت افغانستان با پولیس همکاری کرده است.

اما زمانیکه نیروهای پولیس پس از چاشت روز سه شنبه به محل که گفته می شد این مقام حکومتی در آنجا نگهداری می شود، رسیدند، آقای وحید و رباینده گان از آنجا به محل نا معلومی فرار کردند.

جنرال ظاهر گفت:” فواد نام فردی است که برای این رباینده گان نان می آورد و آنان آگاه شدن که ما فواد را دستگیرکرده ایم . اینکه اراضی نامساعد منطقه ده سبز جای خوبی برای رباینده گان است، پستی و بلندی و جرهای پر از آب باعث شد تا رباینده گان از جنگ نیروهای امنیتی فرار کنند.”

ولسوالی ده سبز در شمال شرق شهر کابل محل معروفی برای اختظاف است و به گفته فرمانده پولیس کابل پانزده مورد اختطاف ریشه در این ولسوالی داشته است.

احمد وحید پولیس افغان که در این عملیات توسط رباینده گان زخمی شده است می گوید دو گلوله به پایش اصابت کرده است.

معین وزارت فواید عامه افغانستان آقای احمد شاه وحیددر دو عملیات جداگانه از چنگال ادم ربایان آزاد شد

معین وزارت فواید عامه افغانستان آقای احمد شاه وحیددر دو عملیات جداگانه از چنگال ادم ربایان آزاد شد