تاریخ نشر: سنبله ۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یک سرباز اردوی ملی توسط محافظان اشرف غنی کشته شد

یک سرباز اردوی ملی در کابل توسط نیروهای محافظ محمد اشرف غنی کشته شده است.

تصویر: از آرشیف

تصویر: از آرشیف

به نقل از روزنامه اطلاعات روز این سرباز هنگامی که برای عیادت یک زخمی در شفاخانه چهار صد بستر می‌رفته، از سوی نیروهای محافظت رییس جمهوری که از بامیان برگشته بودند، کشته شده است.

این سرباز علی جان جعفری نام داشته و در دارالامان کابل وظیفه داشته است.

او شب گذشته در شفاخانه چهار صد بستر کابل جان داده است.

اشرف غنی دیروز برای افتتاح میدان هوایی بامیان و نام‌گذاری آن به «میدان هوایی شهید مزاری» به این ولایت رفته بود.

شمار زیادی از معترضان جنبش روشنایی در اعتراض به این سفر تظاهرات کردند و پولیس بامیان شماری از این تظاهرکنندگان را بازداشت کرد و پس از برگشت رییس جمهور به کابل، تمامی آنها آزاد شدند.

یک سرباز اردوی ملی توسط محافظان اشرف غنی کشته شد

یک سرباز اردوی ملی توسط محافظان اشرف غنی کشته شد