تاریخ نشر: سنبله ۸, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

منظور شدن قراردادهایی با ارزش حدود 2 میلیارد افغانی

کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی، رییس جمهور به روز شنبه، 18 قرارداد به ارزش بیشتر از یک میلیارد و ۷۴۷ میلیون افغانی را منظور کرده است.

قرار داد

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفت است که این قراردادها شامل تدارکات کود یوریای کیمیاوی وزارت زراعت و مالداری، پروژه قیرزی سرک اندراب به طول ۱۲،۲۳ کیلومتر، قرارداد خریداری مواد خوراکی و محروقاتی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، پرداخت‌های قرارداد خدمات مشورتی پروژه احیای عاجل سیستم‌های برق وزارت انرژی و آب می‌باشد.

همچنان قراردادهای مواد خوراکی و محروقاتی وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله در ۱۴ بخش و بعضی پروژه‌های وزارت شهرسازی نیز منظور گردیده است.

ریاست جمهوری از رد قراردادهای پروژه اتصال ۱۶ پوهنتون کشور با خدمات انترنتی مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پروژه بازسازی ۲۰،۶۵۳ کيلومتر سرک منطقه پایان آب الی بشران ولایت هرات و پروژه اعمار سرک و تأسیسات خط آهن بندر آقینه اداره خط آهن افغانستان، در همین نشست خبر داده است.

منظور شدن قراردادهایی با ارزش حدود 2 میلیارد افغانی

منظور شدن قراردادهایی با ارزش حدود 2 میلیارد افغانی